• Elcentraler och dess definition

  Elcentraler brukar även benämnas som säkringsskåp eller proppskåp. Det som är så unikt med elcentraler är att det är en installation som är elteknisk och där ett skåp består av ett flertal säkringar. Och det är oftast bra att ha ett sådan här i sitt hem, för skulle det vara något fel på elen så kommer all el i ditt hem att slås ut. När det kommer till de elcentraler som finns, brukar säkringarnas max-ström ligga på 6-16 ampere.

  Mer information om elcentraler
  För att få mer information vad som gäller kring elcentraler så kan man klicka på följande länk http://www.elfordel.se/ för att läsa mer om det. Som med allt annat så kan man välja mellan en rad olika modeller som finns i olika storlekar. Givetvis skiljer det sig åt beroende på var någonstans man vill ha elcentraler. Är det i ens hem i hallen? Eller är det något som man vill lägga på en gata invid en busshållplats? Ja, möjligheterna är enorma!

  Olika delar i elcentraler
  En elcentral består av tre saker: elektriskt schema, elektriska ledningar och en byggnad. Huvudledningsschemat (även kallat scheman) brukar beskriva hur de olika elektriska ledningarna är dragna för att man ska kunna försörja gruppcentraler till den byggnad man är intresserad av. Sedan finns det också en gruppförteckning utöver detta, som talar om hur varje säkring enskild brukar ge samt bryta den strömmen som tas till den önskade anläggningen.

  Categories: Övrigt